RuneRadio Timetable
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
0:00DJ Lizzy--------DJ Kufr--
1:00----------DJ Lizzy--
2:00DJ Reave----DJ Emera Nova--DJ Jensen--
3:00--DJ Jensen--DJ Jensen--DJ Emera Nova--
4:00--DJ Emera Nova------DJ Majinvegito3--
5:00----DJ Lizzy--DJ LizzyDJ Lizzy--
6:00----DJ Lizzy--DJ LizzyDJ Lizzy--
7:00----------DJ Mike H--
8:00----------DJ Mike H--
9:00----------DJ Horsegy--
10:00----------DJ Horsegy--
11:00----------DJ Gensui--
12:00DJ Horsegy--------DJ Gensui--
13:00----------DJ Majinvegito3--
14:00----------DJ Majinvegito3--
15:00----------DJ Gensui--
16:00----------DJ Leader_Rob--
17:00--DJ Leader_Rob------DJ Emera Nova--
18:00--------DJ Emera Nova----
19:00--------DJ Reave----
20:00DJ Leader_Rob--DJ Leader_Rob--DJ Leader_Rob----
21:00--------DJ Lizzy----
22:00--------DJ Leader_Rob----
23:00--DJ Horsegy----DJ Kufr----