RuneRadio Timetable
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
0:00--------------
1:00----DJ Emera Nova--------
2:00--------------
3:00--DJ ReaveDJ Runic Lord--------
4:00DJ Emera Nova--DJ Runic Lord--------
5:00DJ Emera Nova------DJ Emera Nova----
6:00--DJ Horsegy----DJ Emera Nova----
7:00DJ Horsegy------------
8:00--------------
9:00--------------
10:00--------------
11:00------DJ Runic Lord------
12:00--------------
13:00--------------
14:00DJ Runic Lord------------
15:00DJ LizzyDJ Leader_Rob----------
16:00DJ Lizzy------DJ Leader_Rob----
17:00--------------
18:00DJ Reave----DJ Lizzy------
19:00--DJ SytzeDJ SytzeDJ Sytze------
20:00--DJ SytzeDJ SytzeDJ SytzeDJ Lizzy----
21:00------DJ Mike HDJ Lizzy----
22:00------DJ Mike HDJ VIP Tom----
23:00----DJ Reave--------